OPZP_logo.jpg
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V ORP ČESKÝ BROD
„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod“


Základní informace Etapy projektu / ke stažení Souhrnný popis projektu
Vytvořil: Ing. Jan Sýkora (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) v roce 2019-2021