OPZP_logo.jpg
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V POVODÍ VÝROVKY
„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Výrovky“


Základní informace Ke stažení Mapová aplikace
Kontakty
Vytvořil: Ing. Tomáš Vlasák (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) v roce 2019